Sedan början av 1990-talet har jag hjälpt andra (företag, organisationer och individer) att förmedla vad de kan och vill.

Kontakta mig gärna och berätta vad du vill vara.

***

Peter Carlsson. Texta c/o Kooperativet R+. Bariumgatan 6, 213 64 Malmö.